Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin sklepu FAYNE

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.fayne.pl (zwany dalej Sklepem) jest własnością podmiotu gospodarczego wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem: 001549242/2014, pod nazwą i adresem:
  FAYNE KATARZYNA TUŻNIK
  ul. Żółwia 14 m 19, 01-927 Warszawa
  NIP 526-25-939-66
  REGON 147464145
  zwanej dalej Firmą.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie (zwaną dalej Klientem), może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 3. W przypadku zakupu produktów na stronie www.fayne.pl obowiązuje prawo polskie.

§ 2 Oferta   

 1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.
 5. Artykuły oferowane w Sklepie podlegają ochronie praw autorskich w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).
 6. Artykuły dekoracyjne oferowane w Sklepie nie są zabawkami w rozumieniu obowiązujących przepisów. Sposób montażu należy każdorazowo dostosować odpowiednio do rodzaju powierzchni, do której produkt jest mocowany.

§ 3 Zamówienia 

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Sklepu lub poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@fayne.pl
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient dokonuje:

 

 • wyboru zamawianych towarów;
 • rejestracji w Sklepie lub – w przypadku rezygnacji z rejestracji – podaje dane adresowe i kontaktowe oraz adres dostawy;
 • wyboru sposobu płatności;
 • wyboru dostawy

 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast w dni robocze.
 2. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy rejestrowane będą pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@fayne.pl w treści wiadomości podając numer zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 7. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia.
 8. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnień w realizacji zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
 9. Złożone przez Klienta zamówienia będą realizowane:
  • w przypadku towarów wybieranych z oferty Sklepu – w terminie do 3-4 dni roboczych – od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres mailowy sklep@fayne.pl,
  • w przypadku towarów na indywidualne zamówienie – w terminie do 7 dni roboczych od momentu zatwierdzenia ostatecznego projektu i wpływu wpłaty na rachunek bankowy.
 10. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@fayne.pl .

§ 4 Płatność

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Płatność za zamówione towary może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Shoper lub w formie przelewu na konto bankowe.
 3. Przedmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. W przypadku płatności w formie przelewu, rachunek bankowy Sklepu podany jest podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
  Przelewy prosimy kierować na:
  FAYNE KATARZYNA TUŻNIK
  Nr konta bankowego: 82 1050 1025 1000 0092 0310 6704
  Bank: ING Oddział w Warszawie, ul. Powsińska 64A

  W tytule przelewu prosimy podać́ imię̨, nazwisko oraz numer zamówienia.
 5. Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem lub fakturą.

§ 5 Dostawa

 1. Zakupione towary dostarczane są̨ pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo w przypadku zamówień́ drogą mailową.
 2. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od wymiarów zakupionych towarów.
 3. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL/UPS/DPD , oraz paczkomatów Inpost.
 4. Koszty dostawy:
  4.1. W przypadku zamówień o wartości do 500 zł, koszt wysyłki jest podany w zamówieniu.
  4.2.W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 500 zł – wysyłka na terenie Polski jest darmowa.
 5. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 3-4 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty. Wyjątek mogą̨ stanowić́ zamówienia na produkty personalizowane lub aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się̨ wydłużyć́, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (czternaście) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: sklep@fayne.pl.
 3. Sklep prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od odstąpienia od umowy. Koszt wysyłki towaru do sprzedawcy (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.
 5. Sklep zwróci należność za zwracany towar nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, bądź na wskazany przez niego numer konta bankowego.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość́ nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń́, które z uwagi na ich charakter nie mogą̨ zostać́ zwrócone. Dotyczy to między innymi produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży. Zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową na adres email: sklep@fayne.pl . W tytule maila prosimy podać REKLAMACJA oraz numer zamówienia.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Sklepu.
 3. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży cenę produktu albo też, stosownie do decyzji Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.
 5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela. Uszkodzenie przesyłki: jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki. Sklep fayne.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, itp.).

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz.1182 z późn. zm. ).
 2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością Sklepu i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów oraz celów marketingowych. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane są m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania i kontroli oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością firmy FAYNE KATARZYNA TUŻNIK. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

Życzymy udanych zakupów !

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl